ďakujeme našim partnerom za podporu

Vážení diváci, milí priatelia.

Nové divadlo je späť v plnej sile, kondícii a s nesmiernou radosťou, že sa opäť môžeme stretnúť v rovnakom časopriestore. Počas celej pandémie je našou prioritou bezpečnosť a zdravie Vás i Vašich detí a zverencov.

Základné pravidlá návštevy produkcií
Nového divadla v skratke

na základe vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí

organizované predstavenia pre deti do 12 rokov a 2 mesiacov  budú organizované v režime OP s maximálnou kapacitou 100 osôb 

organizované predstavenia pre deti a mladých ľudí od 12 rokov a 2 mesiace do 18 rokov veku v režime OTP a to v kapacite maximálne 100 osôb

verejné predstavenia pre dospelých v režime OP s kapacitou maximálne 100 osôb

 verejné predstavenia pre rodičov s deťmi v režime OP s kapacitou maximálne 100 osôb

Medzi kompletne zaočkované osoby sa pre potreby vyhlášky považujú deti do 12 rokov a 2 mesiacov veku


Naše predstavenia patria do kategórie „Nízkorizikové hromadné podujatia s účasťou osôb výhradne v režime OP, a to v kapacite maximálne 100 osôb alebo maximálne 50 % kapacity priestorov hromadného podujatia“

Za nízko rizikové hromadné podujatie sa považuje hromadné podujatie, v rámci ktorého sa dodržiavajú všetky nasledovné opatrenia:

  • účastníci hromadného podujatia majú prekryté horné dýchacie cesty respirátorom,
  • na hromadnom podujatí platí zákaz konzumácie pokrmov a nápojov,
  • na hromadnom podujatí je povinné sedenie,
  • hromadné podujatie prebieha bez spevu a bez povzbudzovania.

Vstup a pobyt v mieste podujatia je možný len s prekrytím horných dýchacích ciest (napr. rúško, respirátor) v zmysle aktuálne platného nariadenia UVZ.

Hrací priestor Domu Matice slovenskej v Nitre je pred každým predstavením dezinfikovaný a vetraný

Realizátori podujatí Nového divadla sú všetci plne očkovaní

How to design a free site - Click here