2% z dane

create your own site
Daňové priznanie za mňa podáva zamestnávateľ

Ak ste zamestnancom, Daňové priznanie za rok 2017 za Vás pravdepodobne podáva Váš zamestnávateľ. Požiadať by ste o to mali do 15.2.2018. Na poukázanie 2% z dane budete potrebovať Vášmu zamestnávateľovi doložiť iba údaje Nového divadla.

Názov: Umenie a spoločnosť o.z.
Sídlo: Misionárska 17, 949 01 Nitra
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 50247760

Darovanie % z dane aj po podaní Daňového priznania - až do 30.4.2018
Rozhodnutie o darovaní 2% z dane môžete urobiť, aj keď Váš zamestnávateľ už daňové priznanie za Vás podal. Požiadajte zamestnávateľa o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane. Následne vyplňte toto Vyhlásenie o poukázaní 2%.

Obe tlačivá doručte do 30.04.2018 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
Ak darujete 3%, nezabudnite priložiť aj Potvrdenie o dobrovoľníckej práci.
Daňové priznanie si podávam sám

Ak si ako zamestnanec podávate Daňové priznanie za rok 2017 sami, budete naše údaje dopĺňať priamo do tlačiva FO typ A.

Ak ste v roku 2017 pracovali ako dobrovoľník pre akúkoľvek jednu alebo viac organizácií spolu minimálne 40 hodín, môžete nám z Vašej dane darovať až 3%. Potrebujete na to potvrdenie od daných organizácií.