2% z dane

Ak podávate daňové priznanie sami, len vypíšete údaje (nájdete ich nižšie) do daňového priznania. Ak ste zamestnanec, požiadate zamestnávateľa, aby vám vyhotovil „Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti“ a vyplníte nasledujúci dokument „Vyhlásenie“ a zašlite oba dokumenty (Potvrdenie + Vyhlásenie) na váš príslušný daňový úrad najneskôr do 30. 4. 2024. 

Ak chcete ako dobrovoľník poukázať 3% z dane, priložíte „Potvrdenie o vykonaní dobrovoľníckej činnosti “.


Ak ste fyzická osoba, podávate daňové priznania prostredníctvom „Daňového priznania typu A“ alebo „Daňového priznania typu B“.

Ak ste zamestnanec, potvrdenie je potrebné vypýtať do 15. 2. 2023 a následne dokumenty odoslať do 30. 4. 2024. Ak ste OSVČ, dokumenty je potrebné poslať do 31. 3. 2024.

Názov: Umenie a spoločnosť
Sídlo: Misionárska 17, 949 01 Nitra
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 50247760

Made with Mobirise page creator